Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Motortheorie verwerkt van haar cursisten.

Indien u zich aanmeldt bij Motortheorie, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Motortheorie gevestigd aan de Ellertsveldlaan 97 te Den Haag, +31 6 24 92 07 18, KvK nummer: 27365172
De klantenservice is bereikbaar via info@Motortheorie.nl of telefonisch op +31 6 24 92 07 18

Welke gegevens verwerkt Motortheorie en voor welk doel

In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voor- en achternaam, BSN-nummer, geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer, e-mailadres

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Uw naam, BSN-nummer en geboortedatum worden gebruikt om een CBR theorie-examen op uw naam in te boeken.
• Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van de aanmelding voor een theoriecursus. Daarnaast worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact op te nemen met u m.b.t. de theoriecursus.
• Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur van, de door u deelgenomen theoriecursus.

Bewaartermijn

Motortheorie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

 

Verwerking van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Motortheorie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van Motortheorie en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op Motortheorie rust. Met de verwerker, die in de opdracht van Motortheorie uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Motortheorie blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, corrigeren en verwijderen

Via de klantenservice van Motortheorie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Motortheorie zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van Motortheorie, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@Motortheorie.nl.

Contact

Motortheorie neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@Motortheorie.nl.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de theoriecursus.

Wij starten om 7:00 ’s ochtends met de cursus. Gedurende de cursus zijn er korte pauzes. Na de theoriecursus vetrekken we rond 12:30 naar het CBR om daar vervolgens het theorie-examen af te nemen. Dit duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Hierna ben je klaar!

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail van je aanmelding. In deze e-mail staat een link naar de lesstof die wij tijdens de cursus gaan behandelen. Door de lesstof vooraf door te nemen ben je optimaal voorbereid op de theoriecursus en het examen!

Natuurlijk! De theoriecursus is voor iedereen goed te volgen, dyslexie, ADHD, leerproblemen of niet. Onze professionele docenten zijn hierop ingespeeld en bieden extra begeleiding waar nodig.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn op het moment dat je het motortheorie examen wil afleggen.

Wanneer jij het theorie-examen wil afleggen moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Let dus goed op dat je legitimatiebewijs niet verlopen is op de dag van het examen. De reservering bij het CBR regelen wij! Hier hoef jij je dus geen zorgen om te maken.

De aangegeven datum is een voorkeursdatum. Deze is niet direct definitief. Wij nemen zelf contact op voor een definitieve cursus en examen datum.

Ervaringen van onze cursisten

Op zoek naar een professionele theoriecursus? Lees ervaringen van onze cursisten.

Inschrijven